počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 27
Dnes: 1063
Týden: 1063
Celkem: 7355264
Počet kliků: 24267932
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Tyto Obchodní podmínky a následně Reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.nedinvest.cz.

 

Obchodní podmínky a následně i Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost N.E.D.Invest s.r.o., se sídlem Václava Kučery 2263/13,  350 02 Cheb, IČO: 291 20 519, DIČ: CZ29120519, tel., fax. : 00420 354 424 144

Společnost zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26507.

e-mail: obchod@nedinvest.cz

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše i ve znění případných novel.

 

Spotřebitelská smlouva -  smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

Prodávající / dodavatel -  je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to společnost, která přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující - spotřebitel -  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující - firma -  je subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Uzavření kupní smlouvy     -  firma - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzením objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

                                    -  spotřebitel - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 

Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a následně i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní a následně i Reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v Kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto Obchodní a následně i Reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky, stejně jako Reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky kupujícím, jdou k tíži kupujícího.

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

Internetový obchod www.eshop.nedinvest.cz  poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

Pokud dojde prokazatelně k odstoupení od smlouvy po expedici zboží, jdou náklady na dopravu k tíži kupujícího.

Pokud se rozhodnete využít možnost vrácení zboží, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 

Vrácení peněz
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.